Χειρίδης Πέτρος
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

Συγγραφικό έργο:

• Συγγραφέας εκπαιδευτικού εγχειριδίου στην ανατομική με τίτλο «Brief repetition in the Anatomy of the Upper and Lower Extremities – Dissection Courses». 1996.
• Συνεισφορά στη συγγραφή βιβλίου Γενικής Χειρουργικής του Π. Παναγιωτίδη. 2006.
• Μετάφραση αγγλικής ιατρικής βιβλιογραφίας στα ελληνικά για το ιατρικό περιοδικό JAMA HELLAS.
Συνεισφορά στη συγγραφή βιβλίου Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Α.Ι. Αντσακλή – 2010.Δημοσιεύσεις

• 4 Δημοσιεύσεις σε ξένα διεθνή περιοδικά
• 1 Δημοσίευση για τον Ελληνικό Κρατικό Φορέα Υγείας ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
• Συγγραφή και επιμέλεια ιατρικών κειμένων στην ιστοσελίδα www.obgyn.gr.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

• Antsaklis A, Anastasakis E, Komita O, Theodora M, Hiridis P, Daskalakis G. First trimester 3D volumetry. Association of the gestational volumes with the birth weight. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011 Jan 19.
• Antsaklis A, Daskalakis G, Theodora M, Hiridis P, Komita O, Blanas K, Anastasakis E. Assessment of nuchal translucency thickness and the fetal anatomy in the first trimester of pregnancy by two- and three-dimensional ultrasonography: a pilot study. J Perinat Med. 2011 Feb 10.
• Kraemer B, Grischke EM, Staebler A, Hirides P, Rothmund R. Laparoscopic excision of malignant struma ovarii and 1 year follow-up without further treatment. Fertil Steril. 2011 Jan 24.
• Konstantinidis KM, Hirides P, Hirides S, Chrysocheris P, Georgiou M. “Cholecystectomy using a novel Single-Site(®) robotic platform: early experience from 45 consecutive cases”. Surg Endosc. 2012 Apr 5.
• Hirides P, Daskalakis G, Papantoniou N, Anastasakis E, Theodora M, Blanas K, Antsaklis A. “Comparison Between 2-D And Off-Line 3-D Ultrasound In The Assessment Of Fetal Anatomy And Nuchal Translucency During The 1st Trimester Exam. A Prospective Analysis of 1007 Cases”. J Perinatal Medicine 2012.