Μαιευτήρας – Γυναικολόγος – Λαπαροσκόπος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χειρίδης Πέτρος
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test