Γαστρεντερολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test