Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Κέντρου Κηλών & Κοιλιακών Τοιχωμάτων, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test