Χαρίτος Διονύσιος
Ειδικότητα: 
Καρδιολόγος
Κλινική: 
ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

Δημοσιεύσεις - Ομιλίες

• Δημοσίευση εργασίας στο περιοδικό Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση (HIJ) (1997/Τόμος 38,Τεύχος Β Συμπλήρωμα) με τίτλο «Διαστολική λειτουργία δεξιάς κοιλίας στη μεσογειακή αναιμία»

• Ανακοίνωση της παραπάνω εργασίας στο 18ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 23-25 Οκτ 1997)

• Ανακοίνωση εργασίας στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας 2006 με τίτλο «Μεταβολές στη συχνότητα νοσημάτων, ανάλογα με το φύλο, σε ασθενείς παθολογικής κλινικής τα τελευταία 50 έτη»

• Δημοσίευση εργασίας στο περιοδικό European Journal of Echocardiography Supplements (Volume 9, Supplement 1, December 2008) με τίτλο «Left ventricular functional alterations in type 2 diabetic patients with microangiopathic complications)

• Δημοσίευση εργασίας στο περιοδικό Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση (HIJ) (2011/Τόμος 52,Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) με τίτλο «Εικόνα Δύο Ελικωμένων Στεφανιαίων Αρτηριών με Παθολογικές Επικοινωνίες»