Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χαραλαμπάκης Βασίλειος
Γενικός Χειρουργός