Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χάλλακ Γεώργιος - Ναμπίχ
Γενικός Χειρουργός