Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χάλαρης Γεώργιος
Ακτινοδιαγνώστης
Covid-19
Προπληρωμή Test