Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
Γενικός Χειρουργός