Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test