Πυρηνικός Ιατρός, Επιμελήτρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γράμπ-Ντούντα Μπριγγιτέ
Πυρηνικός Ιατρός