Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Αγγειοχειρουργός