Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Iατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γουγουλάκης Αλέξανδρος
Αγγειοχειρουργός