Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΚΡΙΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test