Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΚΡΙΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ουρολόγος