Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γκρεμούτης Γεώργιος
Πλαστικός Χειρουργός