Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΚΟΥΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test