Παθολόγος-Ηπατολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γκόριτσας Κωνσταντίνος
Παθολόγος - Ηπατολόγος