Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γκολεζάκης Σπύρος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος