Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γκίκας Δημήτριος
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test