Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γκανάτσιος Κωνσταντίνος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test