Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γκάγκαρης Γεώργιος
Γαστρεντερολόγος