Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test