Χειρουργός Ογκολόγος, Διευθυντής Κλινικής Αντιμετώπισης Περιτοναϊκής Κακοήθειας & Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Γηριατρική Χειρουργική Ογκολογία

Γράφει ο Ιωάννης Σπηλιώτης, Χειρουργός Ογκολόγος, Διευθυντής Κλινικής Αντιμετώπισης Περιτοναϊκής Κακοήθειας & Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Υπεύθυνος Μονάδας Αντιμετώπισης Περιτοναϊκής Κακοήθειας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Αν και το γήρας δεν είναι ασθένεια, αλλά μια φάση της ζωής, συνδέεται με αλλαγές στη σωματική, ψυχική και διανοητική κατάσταση του ανθρώπου, που τον καθιστούν πιο ευάλωτο σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες.

Για τις νεοπλασματικές παθήσεις η ηλικία είναι ένας από τους πιο ουσιαστικούς παράγοντες κινδύνου.

Περίπου 60% των κακοηθών νεοπλασμάτων εμφανίζονται σε άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών.

Από το γεγονός αυτό, παράλληλα με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας μιας εξειδίκευσης της ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, που αναπτύχθηκε τα τελευταία 30 χρόνια και βελτίωσε την αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ασθενών με νεοπλασματική νόσο.

Το δίλημμα για το χειρουργό-ογκολόγο είναι το πόσο μπορεί η χειρουργική να βοηθήσει ηλικιωμένους ασθενείς με καρκίνο. Σε μία σειρά κλινικών μελετών έχει βρεθεί ότι επιλεγμένες “εν ψυχρώ” χειρουργικές επεμβάσεις είναι ΑΣΦΑΛΕΙΣ, με αποδεκτή νοσηρότητα και θνητότητα, σε ασθενείς μεγαλύτερους των 80 ετών.

Αντίθετα, οι “εν θερμώ” επείγουσες επεμβάσεις είναι πιο δύσκολες και με μεγαλύτερο κίνδυνο σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Γενικά, η κυρίαρχη αντίληψη είναι ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε screening test (π.χ. κολονοσκόπηση, υπέρηχο δεξιού υποχονδρίου, ογκολογικούς δείκτες), για να μπορούν έγκαιρα να διαγνωσθούν προβλήματα έναρξης κάποιας κακοήθειας.

Οι εξελίξεις στη χειρουργική, με τις νέες τεχνολογίες, και στην αναισθησιολογία έχουν κάνει εφικτές και ασφαλείς τις χειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς με καρκίνο, σε άτομα τρίτης ηλικίας.

Στο Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου και στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης υπάρχει ομάδα Γηριατρικής Χειρουργικής Ογκολογίας, που εφαρμόζει πρωτόκολλα Pest Tract σε ηλικιωμένους ασθενείς με καρκίνο (τηλ. ενημέρωσης: 210 6157451 & 2310 400128).

Ιατρός

Χειρουργός Ογκολόγος, Διευθυντής Κλινικής Αντιμετώπισης Περιτοναϊκής Κακοήθειας & Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών