Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γιουρμετάκης Γεώργιος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test