Γιατί είναι σημαντική η έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη

Γράφει ο Δρ. Χ. Κομνηνός, MD, MSc, PhD, FEBU, Διευθυντής Κέντρου Ρομποτικής & Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί το πιο συχνό συμπαγή όγκο στον ανδρικό πληθυσμό του δυτικού κόσμου.

Υποψία ύπαρξης της νόσου αρχικά τίθεται με μια απλή εξέταση αίματος, ειδική για τον καρκίνο του προστάτη, που λέγεται PSA. Η αυξημένη τιμή του PSA ή η άνοδος αυτού, με πολλές φορές σύγχρονη ανεύρεση σκληρίας κατά τη δακτυλική ψηλάφηση του προστάτη από τον ουρολόγο, είναι ενδεικτικά ύπαρξης καρκινικής νόσου.

Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη κακοήθειας στον προστάτη υποβάλουμε τον ασθενή σε μία εξέταση που λέγεται πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του προστάτη και στη συνέχεια σε βιοψία αυτού.

Στο Κέντρο Ρομποτικής και Προηγμένης Χειρουργικής Ουρολογίας και Ανδρολογίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, εφαρμόζουμε την τεχνική της διαπερινεϊκης MRI fusion βιοψίας του προστάτη. Η τεχνική αυτή είναι η πιο σύγχρονη τεχνική βιοψίας προστάτη σε παγκόσμιο επίπεδο και μεγιστοποιεί τη διαγνωστική ακρίβεια ανίχνευσης της νόσου, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών από τη βιοψία.

Η ενημέρωση του πληθυσμού για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη είναι σημαντική προκειμένου με γρήγορα και απλά βήματα να επιτύχουμε την έγκαιρη διάγνωση. Όσο πιο νωρίς εντοπίσουμε τη νόσο, τόσο πιο καλά ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα έχουμε κατά την αντιμετώπιση της. Επιπλέον, έχουμε και περισσότερες διαθέσιμες επιλογές αντιμετώπισης της, είτε με τη διενέργεια μιας χειρουργικής παρέμβασης, όπως η ρομποτική ή λαπαροσκοπική προστατεκτομή, είτε με την πραγματοποίηση πιο στοχευμένων εστιακών θεραπειών, όπως με τη χρήση του συστήματος robotic HIFU focal one.

Η ρομποτική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη επιτυγχάνει ίσως τα καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της νόσου και σε περίπτωση έγκαιρης διάγνωσης της νόσου, η πιθανότητα πλήρους ίασης μετά από χειρουργική παρέμβαση ξεπερνάει το 95% και η συνολική επιβίωση από τη νόσο αυξάνεται σημαντικά. Παράλληλα, όσο πιο πρώιμα ανιχνευθεί η νόσος, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έχουμε τόσο στην εγκράτεια των ούρων, ιδιαίτερα με τη τεχνική της Retzius sparing προστατεκτομής , όσο και στη διατήρηση της λειτουργίας της στύσης.

Εναλλακτική θεραπεία της ρομποτικής χειρουργικής, αποτελεί η εστιακή θεραπεία με τη χρήση του συστήματος robotic HIFU focal one. Είναι λογικό επακόλουθο, ότι όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί η νόσος, τόσο μικρότερη είναι η εστία της νόσου και κατά συνέπεια μπορούμε να εφαρμόσουμε τεχνικές εστιακής αντιμετώπισης της νόσου με τη χρήση του συστήματος robotic HIFU focal one, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών στην εγκράτεια των ούρων και στη λειτουργία της στύσης.