Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test