Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Νευροχειρουργός