Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γιαννακουλοπούλου Ελευθερία
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test