Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικής Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γιαννακόπουλος Τριαντάφυλλος
Αγγειοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test