Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γιακουστίδης Αλέξανδρος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test