Παθολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γιαγκούδης Αντίγονος
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test