Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Νεφρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test