Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γεωργόπουλος Γεώργιος
Καρδιολόγος