Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γεωργιάδης Μιχαήλ
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test