Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γεωργάτου Παπαγεωργίου Νίκη
Πνευμονολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test