Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γαλανόπουλος Γεώργιος
Αγγειοχειρουργός