Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γαλάνης Γεώργιος
Αγγειοχειρουργός