Κυτταρολόγος, Διευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γαλάνη Βασιλική
Κυτταρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test