Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γαλανάκης Ιωάννης
Ουρολόγος