Φυσικοθεραπευτής, Υποδιευθυντής Κέντρου Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Φυσικοθεραπεία: ασθένειες στις οποίες απευθύνεται

Γράφει ο Τριαντάφυλλος Πανταζής, Φυσικοθεραπευτής, Διευθυντής Κέντρου Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Η φυσικοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την φυσική αποκατάσταση της υγείας. Αξιολογεί, υποστηρίζει και αποκαθιστά τη φυσική λειτουργία και την απόδοση του ανθρωπίνου σώματος ενώ στόχος είναι ασθενείς που έχουν υποστεί τραυματισμό, χειρουργείο, πάσχουν από χρόνιο πόνο ή αναπηρία και παρουσιάζουν δυσκολίες στην κίνηση και τις δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους, να αποκατασταθούν, να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τον πόνο τους και να επαναφέρουν την λειτουργικότητα με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Προβλήματα πόνου, κίνησης ή λειτουργικότητας

Απευθύνεται ανεξαρτήτως ηλικίας σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα πόνου, κίνησης ή λειτουργικότητας, τα οποία μπορεί να έχουν προκληθεί από τραυματισμούς, ασθένειες, χρόνιες παθήσεις, λανθασμένη στάση σώματος ή από υπέρχρηση λόγω επαγγελματικών απαιτήσεων (πχ. αθλητές).

Παθολογικές καταστάσεις

Αντιμετωπίζονται παθολογικές καταστάσεις, συγγενείς (εκ γενετής) και επίκτητες, καθώς και τραυματικές βλάβες που προκαλούν διαταραχές στο σκελετικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό και σε άλλα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος.

Σε ηλικιωμένους ή ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Σημαντικά είναι τα οφέλη της φυσικοθεραπείας σε ηλικιωμένους ή ασθενείς με χρόνια νοσήματα προκειμένου να προλάβουν την επιδείνωση και να επιτύχουν την βελτίωση ή διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.

Ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο

Είναι απαραίτητη σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ή σε κλινική αποκατάστασης. Οι φυσικοθεραπευτές με κατάλληλες ασκήσεις ενισχύουν το μυϊκό σύστημα και εκπαιδεύουν τους ασθενείς ώστε να μπορέσουν να αυτοεξυπηρετηθούν και να εξέλθουν από το νοσοκομείο το συντομότερο δυνατόν επιστρέφοντας ομαλά στην καθημερινότητά τους.  Όταν δεν χρήζουν πλέον εσωτερικής νοσηλείας, μπορούν φυσικά να συνεχίσουν την θεραπεία τους κατ’ οίκον ενώ, ταυτόχρονα, θα είναι ενταγμένοι στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η φυσικοθεραπεία δεν είναι  αποτελεσματική μόνο στην αξιολόγηση, θεραπεία και αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων αλλά και στην πρόληψη.

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην πρόληψη

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης ανθρώπων οι οποίοι καταπονούνται, ψυχικά και σωματικά, από τους απαιτητικούς ρυθμούς της σύγχρονης ζωής και την έλλειψη άσκησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανακούφιση από τον πόνο, την αποκατάσταση της κίνησης και λειτουργικότητας, την εκπαίδευση της σωστής στάσης, της ισορροπίας, της βάδισης καθώς και με τη συνολική βελτίωση των λειτουργιών του οργανισμού, εξασφαλίζοντας καλή φυσική κατάσταση και ευεξία.

Ιατρός

Φυσικοθεραπευτής, Υποδιευθυντής Κέντρου Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών