Ακτινοδιαγνώστης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Φραγκιουδάκη Ιωάννα
Ακτινοδιαγνώστης