Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Φούσκας Ιωάννης
Γαστρεντερολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test