Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Περιστερίου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Φωτόπουλος Βασίλειος
Καρδιολόγος