Ορθοπεδικός, Α' Ορθοπεδική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Φλώρος Ευάγγελος
Ορθοπεδικός