ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς