Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς, Υπεύθυνος Θωρακοχειρουργικού Τμήματος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χειρουργός Θώρακος - Καρδιάς