Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελήτρια Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Φασούλα Μαρίνα
Ακτινοδιαγνώστης