Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ευσταθίου Αθανάσιος
Παθολόγος