Καρδιολόγος, Β' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ευαγγέλου Σωτήριος
Καρδιολόγος