Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ευαγγελιδάκης Εμμανουήλ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test