Εξοπλισμός Ογκολογικού Τμήματος

Το Ογκολογικό τμήμα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών πρωτοπορεί τεχνολογικά ξεχωρίζοντας πανελλαδικά για τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό του.

Στο «οπλοστάσιό» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Τομογραφική κάμερα PET/CT,
 • Γραμμικοί επιταχυντές,
 • Ρομποτικά Συστήματα Da Vinci Xi HD ,
 • Αξονικοί Τομογράφοι έως 128 τομές/sec,
 • Μαγνητικοί Τομογράφοι έως 3 Tesla,
 • Ψηφιακοί Μαστογράφοι,
 • Ψηφιακοί Αγγειογράφοι,
 • Στερεοτακτικά κρεβάτια,
 • Υπερηχοτομογράφοι μαστών,
 • Ενδοσκοπικοί πύργοι – Ψηφιακές ενδοσκοπήσεις.

Αναλυτικότερα:

PET/CT

Το PET/CT αφορά στην ταυτόχρονη διενέργεια τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (Positron Emission Tomography) και αξονικής τομογραφίας (CT) για ολοκληρωμένη:

 • Διάγνωση νεοπλασιών από το αρχικό στάδιο,
 • Διερεύνηση πρωτοπαθούς εστίας άγνωστης προέλευσης,
 • Εκτίμηση σταδίου του καρκίνου,
 • Διερεύνηση δυνατότητας χειρουργικής αντιμετώπισης,
 • Ανίχνευση υποτροπής της νόσου,
 • Έλεγχος ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Γραμμικός επιταχυντής

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών διαθέτει τον πιο σύγχρονο γραμμικό επιταχυντή ELEKTA για τις τεχνικές IMRT, VMAT, IGRT , οι οποίες επιτρέπουν:

 • Ακτινοβόληση των όγκων με απόλυτη ακρίβεια,
 • Μέγιστη δυνατή προστασία των υγιών ιστών,
 • Real time απεικόνιση του όγκου κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας,
 • Πολλαπλές δέσμες φωτονίων και ηλεκτρονίων.

Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής da Vinci Xi HD

Το πρωτοποριακό ρομποτικό χειρουργικό σύστημα da Vinci Xi HD επιδεικνύει εξαιρετικά αποτελέσματα στην:

 • Ουρολογία,
 • Γυναικολογία,
 • Γενική Χειρουργική,
 • Παιδο-χειρουργική,
 • Θωρακοχειρουργική.

Χάρη στις τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνει, το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα da Vinci Xi HD προσφέρει:

 • Ταχύτερη ανάρρωση και χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο,
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος,
 • Μικρότερο πόνο,
 • Καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα,
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Πολυτομικοί Αξονικοί Τομογράφοι SOMATOM έως 128 τομές / sec

Οι πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι του Ομίλου είναι προηγμένα συστήματα αξονικής τομογραφίας. Σηματοδότησαν μία νέα εποχή στη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων της καρδιάς, των αγγείων, του εγκεφάλου, του ήπατος, του γαστρεντερικού συστήματος και του μυοσκελετικού. Μετατρέπουν την αξονική τομογραφία σε προληπτική εξέταση ρουτίνας!

Οι αξονικοί τομογράφοι SOMATOM του ομίλου είναι ιδανικοί για:

 • Βιοψία όγκων σε πραγματικό χρόνο,
 • Ανάδειξη μικρού μεγέθους όγκων,
 • Ταχύτατη ολόσωμη απεικόνιση,

Μαγνητικός Τομογράφοι έως 3 Tesla

Οι Μαγνητικοί Τομογράφοι του Ομίλου με πλήρη εξοπλισμό, αποτελούν ότι πιο σύγχρονο διεθνώς στον τομέα της Μαγνητικής Τομογραφίας.

Οι Μαγνητικοί Τομογράφοι προσφέρουν μεγάλης έντασης μαγνητικό πεδίο, με αποτέλεσμα:

 • τη μείωση του χρόνου εξέτασης,
 • τη μεγαλύτερη ανάλυση στην απεικόνιση, ακόμη και πολύ μικρών βλαβών ή εστιών όγκου.

Ως εκ τούτου, επιτυγχάνονται:

 • Ανίχνευση πολύ μικρών όγκων,
 • Μαγνητική Μαστού για πρώιμη διάγνωση μικρών όγκων,
 • Υψηλής ευκρίνειας διάγνωση όγκων των έσω γεννητικών οργάνων,
 • Ειδικές τεχνικές για μελέτη όγκων προστάτη,
 • Πρώιμη διάγνωση και προεγχειρητική χαρτογράφηση όγκων Κ.Ν.Σ.
 • Προληπτική Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία Ultra - Fast Breast MRI σε 3 λεπτά!

Η Προληπτική Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία εντοπίζει καρκίνο σε πρώιμο στάδιο σε μεγαλύτερο ποσοστό από τη μαστογραφία και την υπερηχογραφία, δεν έχει ιονίζουσα ακτινοβολία, διαρκεί συνολικά μόνο 3 λεπτά, δε δημιουργεί τη δυσάρεστη αίσθηση συμπίεσης των μαστών, ενώ είναι σημαντικά πιο οικονομική από την κλασσική μαγνητική μαστογραφία.

Λειτουργώντας συνδυαστικά με τη μαστογραφία, η Προληπτική Ταχεία Μαγνητική Μαστογραφία αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες της έγκαιρης διάγνωσης.

Η νέα εξέταση βασίζεται στην ανακάλυψη του καρκίνου με βάση την αυξημένη αγγείωση και τα διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του σε σχέση με το φυσιολογικό μαστό και τους καλοήθεις όγκους.

Ψηφιακός Μαστογράφος

Ο ψηφιακός μαστογράφος του Ογκολογικού τμήματος αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα ανίχνευσης μικρών όγκων και ιδιαιτέρως τη δυνατότητα ανίχνευσης μικροαποτιτανώσεων,.

Παράλληλα, ο ψηφιακός μαστογράφος μειώνει τη δόση της ακτινοβολίας κατά 25 - 30% σε σχέση με τη συμβατική μαστογραφία ή και 40% σε λιποβριθείς μαστούς, ενώ συμβάλλει στη σήμανση βλαβών (hookwire) προεγχειρητικά.

Ψηφιακός αγγειογράφος

Το Ογκολογικό τμήμα διαθέτει σύγχρονους αγγειογράφους AngiostarSiemens και G.E. Innova 3100 IQ για τη διάγνωση και επεμβατική θεραπεία όγκων με:

 • Χημειοεμβολισμούς,
 • Εμβολισμούς,
 • Διασφαγιτιδικές βιοψίες ήπατος,
 • Παροχετεύσεις.

Στερεοτακτικά Κρεβάτια (Mammotome)

Στα στερεοτακτικά κρεβάτια του Ογκολογικού τμήματος επιτυγχάνεται:

 • Αναίμακτη διαδερμική βιοψία δια βελόνης,
 • Πρωτοποριακή αναρροφητική βιοψία χωρίς χειρουργείο.

Υπερηχοτομογράφος μαστών

Ο υπερηχοτομογράφος μαστών του Ογκολογικού τμήματος προσφέρει:

 • Υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση,
 • Ελαστογραφία με μέτρηση ελαστικότητας του όγκου,
 • 3D-4D ανασύνθεσης της μάζας,
 • Παρακέντηση για κυτταρολογική εξέταση (FNA),
 • Τοποθέτηση Ηοοk – Wire.

Ενδοσκοπικοί πύργοι – Ψηφιακές ενδοσκοπήσεις

Το Ογκολογικό τμήμα διαθέτει υπερσύγχρονους ενδοσκοπικούς πύργους για τη διενέργεια ψηφιακών ενδοσκοπήσεων με πλήθος εφαρμογών, όπως:

 • Βρογχοσκόπηση,
 • Εντεροσκόπηση,
 • Λαρυγγοσκόπηση,
 • Κυστεοσκόπηση,
 • Ενδοσκοπικός υπέρηχος,
 • Πεπτικού,
 • EUS ορθού, στομάχου, παγκρέατος, ήπατος, οισοφάγου,
 • Ενδοβρογχικός υπέρηχος, διαγνωστική βιοψία - EB.US.,
 • Θωρακοσκόπηση,
 • Γαστροσκόπηση,
 • Κολονοσκόπηση,
 • ERCP (Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολαγγειοπαγκρεατογραφία) και ανακουφιστική τοποθέτηση stent σε ίκτερο/ απόφραξη χοληδόχου πόρου σε περιπτώσεις χολλαγγειοκαρκινώματος ή καρκίνου παγκρέατος,
 • Λήψη κυτταρολογικού υλικού από χολαγγειοκαρκίνωμα με τοποθέτηση stent,
 • Χολαγγειοσκόπηση,
 • Δυνατότητα χρωμοενδοσκοπήσεων και μεγέθυνσης,
 • Ενδοσκοπική εκτομή βλεννογόνου ή υποβλεννογόνια εκτομή.