Εργαστήριο Ηχοκαρδιολογίας

Στο Εργαστήριο Ηχοκαρδιολογίας του Athens Heart Center διενεργούνται εξετάσεις με τη βοήθεια υψηλής τεχνολογίας διαγνωστικών μέσων, όπως:

Διαθωρακικό υπερηχογράφημα – triplex καρδιάς

Το triplex καρδιάς είναι εξέταση ανώδυνη, εντελώς ακίνδυνη, ιδιαίτερα διαδεδομένη, δεν απαιτεί προετοιμασία του ασθενή και διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

Με το διαθωρακικό υπερηχογράφημα, ο ιατρός μπορεί να λάβει χρήσιμες πληροφορίες καθώς έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα όλων των καρδιακών κοιλοτήτων καθώς και να αποκλείσει την παρουσία δομικών ανωμαλιών στο μυοκάρδιο.

Ειδικότερα, με το διαθωρακικό υπερηχογράφημα απεικονίζονται οι δομές και η λειτουργία της καρδιάς και καταγράφονται οι ροές με τη μέθοδο Doppler.

Επιπλέον, με το triplex καρδιάς μελετάται η τμηματική και συνολική παραμόρφωση (strain) του μυοκαρδίου, που αποτελεί πρώιμο και πολύ ευαίσθητο δείκτη, με εφαρμογή σε πληθώρα καρδιοπαθειών.

Η ανιούσα αορτή και το αορτικό τόξο απεικονίζονται και ελέγχονται ως προς τη μορφολογία τους και τη λειτουργικότητά τους.

Το τρισδιάστατο ηχοκαρδιογράφημα (3D) προσφέρει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τη δυνατότητα ευκρινέστερης ανατομικής διερεύνησης, αλλά και συνολική εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας.

Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα είναι μία ημι-επεμβατική μέθοδος. Ο ασθενής που υποβάλλεται σε διοισοφάγειο υπερηχογράφημα θα πρέπει να είναι νηστικός για τουλάχιστον 6 ώρες.

Αναλόγως της επιθυμίας του ασθενούς, τοποθετείται ενδοφλέβια γραμμή προκειμένου να χορηγηθεί ενδοφλεβίως φάρμακο για καταστολή.

Ο σωλήνας με τον ηχοβολέα προωθείται μέχρι περίπου το μέσο του οισοφάγου, όπως γίνεται στη γαστροσκόπηση και λαμβάνονται εικόνες πολύ υψηλότερης ευκρίνειας ειδικά αναφορικά με το οπίσθιο τοίχωμα της καρδιάς.

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται ευρέως σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή πριν τη διενέργεια ανάταξης σε φλεβοκομβικό ρυθμό.

Σε περίπτωση παρουσίας θρόμβου στο ωτίο του αριστερού κόλπου αναβάλλεται η ανάταξη λόγω της πιθανότητας απόσπασης θρόμβου, ενσφήνωσής του σε εγκεφαλικό αγγείο και πρόκλησης εγκεφαλικού επεισοδίου.

Stress echo με δοβουταμίνη (Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφική Μελέτη)

Το Stress Echo είναι μια εξέταση γρήγορη και αποτελεσματική, η οποία αξιοποιεί τους υπερήχους για τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας σε συνθήκες φόρτισης-κόπωσης.

Το Stress Echo μας δίνει σημαντικές πληροφορίες τόσο για τη συνολική όσο και για την τμηματική λειτουργία του μυοκαρδίου, ελέγχοντας τόσο την κίνηση όσο και την πάχυνση αυτού.

Η εξέταση Stress Echo γίνεται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο φόρτισης με δοβουταμίνη, χορήγησης ηχοαντιθετικού μέσου (ειδικού σκιαγραφικού) και χορηγώντας στο τέλος β-αναστολέα ενδοφλεβίως. Σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται και ατροπίνη ενδοφλεβίως.

Το Stress Echo αποτελεί εξέταση εκλογής για γυναίκες και άνδρες, η οποία προσφέρει:

  • Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου σε ένα ή περισσότερα αγγεία, σε ασθενείς με υποψία ή γνωστή στεφανιαία νόσο.
  • Πλήρη έλεγχο βιωσιμότητας του μυοκαρδίου σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο και προηγούμενο έμφραγμα .
  • Αναλυτική πρόγνωση ασθενών με γνωστή ή όχι στεφανιαία νόσο όπως ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με νεφρική δυσλειτουργία, με υπέρταση και με αυξημένη χοληστερόλη.
  • Ολοκληρωμένο προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιολογικές ή μη επεμβάσεις.

Stress echo με εργομετρικό ποδήλατο

Το stress echo με εργομετρικό ποδήλατο γίνεται για διαγνωστικούς σκοπούς για διερεύνηση βαλβιδοπαθειών και υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας, για έλεγχο βιωσιμότητας του μυοκαρδίου, αλλά και για την πρόγνωση των ασθενών.